Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Enschede
Datum 22 december 2021

Vraag1

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij het voorliggende besluit?
In het besluit staat:
Aangenomen wordt dat de kwaliteit van het onderwijs en de aan de pabo opgeleide
leraren geborgd blijft. Studenten moeten nog altijd voldoen aan de bijzondere nadere
vooropleidingseisen, zij het dat zij hier één jaar langer de tijd voor krijgen.
Maar hier ben ik als Pabo-docent niet gerust op. Want wat gebeurt er als een deel (of steeds groter deel) van de eerstejaars studenten de toets tóch niet haalt? Ik weet zeker dat directeuren dan gaan aandringen om op de één of andere manier deze studenten toch binnenboord te houden. Er zullen uitzonderingen komen, eisen worden naar beneden bijgesteld etc.
Daarnaast doet het iets met het bestaande curriculum. Er komen studenten binnen die bepaalde basiskennis kennelijk nog niet beheersen. Als docent moet je hier rekening mee houden. Dat betekent dat bewust of onbewust het niveau van de colleges omlaag gaat. Dat merk ik namelijk nu al met min vak rekenen-wiskunde. Ik heb studenten in de klas die zonder moeite de wiscat-toets halen en waarmee ik direct op hbo-niveau aan de slag kan met (de didactiek van) rekenen-wiskunde. Maar ik heb ook studenten in de klas die na twee keer de wiscat-toets nog niet behaald hebben en soms een best forse rekenachterstand hebben. Zij hebben moeite met het rekenniveau van groep 6/7/8. Probeer dan maar eens inhoudelijk op hbo-niveau door te gaan. Dat lukt niet (de basiskennis mist).

Ik maak me grote zorgen over het instroomniveau van studenten. We hebben maar vier jaar de tijd (zij-instroom nog minder) om voor dit complexe beroep op te leiden. We zien nu al dat het niveau op sommige scholen niet sterker wordt, mede doordat leerkrachten niet altijd even sterk van de opleiding afkomen.
Moet alles wijken voor maar zoveel mogelijk leerkrachten?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht