Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Hengelo
Datum 22 december 2021

Vraag1

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij het voorliggende besluit?
Dit plan komt niet ten goede aan de kwaliteit van de opleiding tot leraar basisonderwijs. Het oplossen van het tekort aan leraren basisonderwijs wordt ondergeschikt gemaakt aan de kwaliteit van de studenten die de pabo afronden. Bovendien zal het voorstel ertoe leiden dat studenten de eindkwalificaties op de pabo in kortere tijd moeten behalen. De zwaarte van het studieprogramma hangt immers af van de afstand tussen het niveau bij de start van de opleiding en het gewenste eindniveau. Dat gat wordt door het voorstel groter. De tijd die studenten krijgen om het gat te dichten tussen instapniveau en eindniveau wordt door het voorstel met een jaar ingekort. Dit zal wel degelijk een verhoging van de werk- en studiedruk bij docenten resp. studenten aan de pabo's tot gevolg hebben.
De inclusiviteits- en mbo-doorstroomargumenten zijn drogredenen. Als er cultuur- en taalachterstanden bestaan voor kandidaten met een migratieachtergrond dan is het logisch dat zij nog niet in aanmerking komen voor een opleiding die zich richt op de basisvaardigheden van kinderen in Nederland die zich immers begeven in de Nederlandse cultuur. En ook de doorstroom van mbo-leerlingen naar een hbo-instelling moet niet als vanzelfsprekend worden gezien. Het feit dat iemand in staat is een mbo-opleiding af te ronden is nog geen garantie dat iemand daarna in staat is een verwante hbo-opleiding te voltooien. Bovendien gaat het er niet om de individuele wensen van aspirant-studenten koste wat het kost te helpen vervullen, maar om het kiezen van kandidaten die met een grote mate van zekerheid de eindstreep zullen halen.
Dit voorstel heeft alleen kans van slagen als studenten ook meer tijd krijgen om aan de eindkwalificaties te voldoen, docenten meer tijd krijgen om studenten beter te begeleiden, in alle jaren van de opleiding een bindend negatief studieadvies gegeven kan worden en - waarschijnlijk de belangrijkste voorwaarde - pabo's niet worden gekort op de bekostiging als een student uitvalt uit de opleiding vanwege te magere studieresultaten.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht