Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Toekomstig gebruik PAMR-frequentieband (450 MHz)

Reactie

Naam Tildro Research (Prof.ir. J.W.J. van Till)
Plaats Rhenen
Datum 17 maart 2021

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid voor het toekomstig gebruik van de PAMR-frequentieband?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen.
Het uitlezen van meters via cdma is niet het enige wat Allander Telecom c.s. doet met deze frequentie. Minder bekend maar minstens belangrijk is dat bij storingen en uitval van delen van electriciteitsnetten vaklui ter plaatse handelingen moeten verrichten aan hoogspanningsinstallaties. Dit moet draadloos gecoordineerd worden om het weer aan te krijgen, maar mobiele telefonie is veelal ook uitgevallen. Zonder draadloze verbinding kunnen voor deze mensen levensgevaarlijke situaties ontstaan waarvoor betrokken verantwoordelijken hun mensen niet aan willen blootstellen. Wat hier overlap mee heeft is dat door opwekking van energie met zon en wind de stroomproductie veel localer en weersafhankelijk is geworden. Dat beeft fluctuaties en vereist meer handmatige ingrepen, die ook draadloos remote gecoordineerd moeten worden. “Tien jaar geleden waren er vier handmatige ingrepen per jaar nodig, nu morten we wel een maal per dag iets doen wat niet geprogrammeerd was. Bijvoorbeeld door een schakeling voorkomen dat een lijn overbelast raakt. Als ergens onverwachtsmist opduikt, morten wij handelen” . Daarom pleit ik er voor dat da 450 MHz band hiervoor gebruikt mag blijven. Energievoorziening is een vitale functie voor de maatschappij en degenen die dat gaande houden behoren daartoe de tools en frequenties te hebben.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht