Besluit toevoeging pandemieafdeling Kiesbesluit

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Epe
Datum 26 september 2022

Vraag1

Wat vindt u van het concept voor het Besluit toevoeging pandemieafdeling Kiesbesluit?
Zie ook mijn reactie op de voorstelde wijziging van de Kieswet zelf i.v.m. het toevoegen van een pandemieafdeling. https://www.internetconsultatie.nl/wettoevoegingpandemieafdelingkieswet/reactie/b4eead31-2d15-4e66-9c39-2cb76788e542

In artikel J5 vervalt het tweede lid. Daarmee vervalt ook de verplichting om een lessenaar te hebben in het stemhokje. Deze wijziging is niet toegelicht. Is het inderdaad niet meer verplicht een lessenaar te hebben? Dat zou voor gemeenten betekenen dat ze bij de aanbesteding van de aanschaf van stemhokjes niet meer kunnen volstaan met een verwijzing naar de wettelijke voorschriften van een stemhokje, maar dit expliciet moeten opnemen in hun voorwaarden. De vraag is of dit daadwerkelijk bedoeld is of dat er vanuit wordt gegaan dat een stemhokje altijd een lessenaar heeft.

Artikel Yb 1: Ondersteuningsverklaringen zijn beschikbaar bij de gemeente. Niet duidelijk is of dit beperkt kan worden tot een het beschikbaar stellen van een digitale variant. Juist in tijden van een pandemie kan dat helpen contacten te beperken. Een toelichting daarop is gewenst.

Artikel Yb 2: digitale bezwaren. Zoals opgemerkt in mijn reactie op de Kieswet heb ik gepleit voor het ruimte bieden aan gemeenten om dit zelf te regelen. Ik herhaal dat pleidooi bij deze. Nu wordt een 'digitale omgeving' voorgeschreven. Niet duidelijk is wat daar onder verstaan wordt. Met name minder digivaardige burgers worden zo beperkt. Als onder digitale omgeving ook wordt begrepen een telefoongesprek met de voorzitter, een e-mail, sms, of dergelijk bericht waarbij de voorzitter de inbreng van de indiener van het bezwaar herhaalt, dan lijkt mij dat afdoende. Als dat er niet onder begrepen kan worden, dan biedt het voorstel onvoldoende soelaas voor minder digivaardige burgers.

Overigens is pas recent (15 september 2022) duidelijk geworden wat de wijziging van de Wpg inhoudt die van belang is om te kunnen reageren op het wetsvoorstel pandemieafdeling Kieswet. De A1-categorie is daar niet helder omschreven. Er wordt verwezen naar een procedure in art. 20, maar een definitie wat A1 zelf is, heb ik niet kunnen ontdekken in de tekst van het voorstel-Wpg. De bedoeling moet uit de Memorie van Toelichting worden gehaald. Dat lijkt mij onvoldoende voor een dergelijk belangrijke categorie. De bewoording 'pandemie' staat in elk geval niet in A1. Dus die bewoording in dit Kiesbesluit sluit niet aan op de Wpg. Dat verdient verheldering.