Wijziging Paspoortwet i.v.m. aangepaste aanvraagprocedure bij vermissing reisdocument

Voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-07-2015
Einddatum consultatie 15-09-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het wetsvoorstel is de administratieve lasten van burgers en politie aanzienlijk te verminderen door te regelen dat bij de aanvraag van een nieuw reisdocument niet langer een proces-verbaal van de politie moet worden overgelegd, indien het oude reisdocument is vermist.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De burgers, gemeenten, de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten, burgemeesters, de gezaghebbers, de gouverneurs, opsporingsorganisaties als het openbaar ministerie, de Koninklijke Marechaussee en de politie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Buitenlandse Zaken.

Verwachte effecten van de regeling

De burger kan voor het aanvragen van een reisdocument direct terecht bij de gemeente, ook indien zijn oude reisdocument is vermist. Hij hoeft dus niet eerst naar de politie om een proces-verbaal van aangifte van vermissing op te laten maken. De politie hoeft niet langer als vast onderdeel van de aanvraagprocedure een proces-verbaal op te maken bij vermissing van een reisdocument.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie