Wet opheffing bedrijfslichamen

Consultatie betreffende de opheffing van de product- en bedrijfschappen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-10-2013
Einddatum consultatie 20-11-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van de regeling is de opheffing van het stelsel van product- en bedrijfschappen en de overname van bepaalde taken van deze organisaties door de centrale overheid. De opheffing van het stelsel van product- en bedrijfschappen wordt gerealiseerd door hoofdstuk 2 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, dat ziet op de bedrijfslichamen, te schrappen. Waar andere bepalingen van de Wet op de bedrijfsorganisatie betrekking hebben op de bedrijfslichamen worden deze bepalingen ook aangepast. Ook in een groot aantal andere wetten worden bestaande verwijzingen naar product- en bedrijfschappen gewijzigd. In het wetsvoorstel zijn voorts bepalingen opgenomen over de vereffening van het vermogen van de bedrijfslichamen. Ten behoeve van de overname van taken van de bedrijfslichamen door de centrale overheid voorziet het wetsvoorstel in een aantal benodigde formeelwettelijke grondslagen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De product- en bedrijfschappen en de werkgevers(-) en werknemers(organisaties), waarvoor deze zijn ingesteld.

Verwachte effecten van de regeling

De gevolgen van het wetsvoorstel worden besproken in hoofdstuk 4 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel leidt tot lastenvermindering.

Doel van de consultatie

Deze consultatie dient ertoe belanghebbenden te informeren over het wetsvoorstel en hen de mogelijkheid te bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie is mogelijk op de gehele regeling.