Wet politiekosten evenementen

Het wetsvoorstel politiekosten evenementen maakt het mogelijk om kosten voor de inzet van politie voor de preventieve handhaving van de openbare orde bij grote evenementen in rekening te brengen bij de organisatoren van die evenementen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-06-2011
Einddatum consultatie 08-08-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Politie brandweer en hulpdiensten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel beoogt te komen tot efficiëntere inzet van de beperkte politiecapaciteit bij (grote) evenementen en daarmee capaciteit vrij te spelen voor andere politietaken. Met een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de organisator voor maatregelen op het gebied van openbare orde en veiligheid rond het evenement wordt een hoger kostenbewustzijn beoogd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- organisatoren van (grote) evenementen
- politie
- burgemeesters
- gemeenten

Verwachte effecten van de regeling

Verwacht wordt dat organisatoren van grote evenementen meer maatregelen zullen treffen om de openbare orde en veiligheid rond hun evenementen met zo min mogelijk politie-inzet te borgen. Op gemeentelijk niveau zal meer aandacht ontstaan voor de inzet bij evenementen, het beslag op de beschikbare capaciteit en de daaraan verbonden kosten.

Doel van de consultatie

Het ministerie van Justitie verzoekt met name de belanghebbenden om reacties op alle onderdelen van dit wetsvoorstel politiekosten evenementen.
In het bijzonder wordt belanghebbenden verzocht aan te geven welke evenementen zouden moeten worden opgenomen op de lijst met evenementen van bijzondere maatschappelijke, historische, culturele of sportieve betekenis voor de Nederlandse samenleving, en om welke reden(en).

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.