Wet overgang van onderneming in faillissement

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag

Wilt u reageren op het wetsvoorstel en/of de ontwerp ministeriële regeling? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten en/of door een document te uploaden.

Meer specifiek willen we u vragen te reageren op het volgende:
1.) De 10% bandbreedte behelst 10% van het totale aantal werknemers dat zijn arbeidsplaats verliest. De verkrijger mag dit aantal werknemers buiten de toepassing van de inspiegelingsmethode houden en zelf uitkiezen. Hoe kijkt u aan tegen deze 10% bandbreedte?
2.) Hoe kijkt u aan tegen de alternatieve objectieve selectiemethode die de verkrijger in plaats van de inspiegelingsmethode kan toepassen?