Besluit prijsverminderingen

Reactie

Naam Consumentenbond (M.E. Koetsier)
Plaats Den Haag
Datum 18 januari 2022

Vraag1

Hoe beoordeelt u de nieuwe regels over prijsverminderingen?
De Consumentenbond heeft diverse malen met onderzoek aangetoond dat consumenten worden misleid met 'nepkortingen'. Deze wet geeft eerlijke en duidelijke regels voor ondernemers wat op dit vlak nog wel en niet mag.
Tevens ziet de Consumentenbond het als een stap vooruit dat dergelijke regelgeving de betreffende toezichthouder concrete handvatten biedt om misleidende acties effectief aan te kunnen pakken.

Vraag2

Hoe beoordeelt u specifiek de gevolgen van de drie voorgestelde uitzonderingsbepalingen?
De uitzonderingen zijn een goede balans in wat nog wel en wat niet mag als het om kortingsacties gaat. Bepaalde soort acties, waarbij consumenten de uitzondering niet als een nepkorting zullen ervaren en begrijpen dat daar een ander regime voor geldt, mogen blijven, de misleidende niet.