Publicaties op internet

Het wetsvoorstel maakt mogelijk dat bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats elektronisch worden gedaan. Deze publicaties vinden thans in dagbladen plaats en worden op grond van het voorstel in de (elektronische)Staatscourant geplaatst.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-07-2013
Einddatum consultatie 20-09-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Nakoming van toezegging gedaan in de Innovatieagenda rechtsbestel en in de brief over het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak.
Beoogd is een effectievere en goedkopere bekendmaking aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats mogelijk te maken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

-burgers
-gerechtsdeurwaarders en anderen die openbare exploten uitbrengen
-degenen die oproepingen verzorgen

Verwachte effecten van de regeling

- Een beter bereik van degene zonder bekende woon- of verblijfplaats
- Een besparing van kosten: publicatie in de Staatscourant is aanzienlijk goedkoper dan het plaatsen van een advertentie in een dagblad

Doel van de consultatie

Verzamelen van reacties over de inhoud van de concept-regeling. De reacties worden betrokken bij de afweging over een definitieve regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen kan een reactie worden gegeven.