Besluit publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten

Het ontwerpbesluit dient ter uitvoering van twee artikelen van de richtlijn kapitaalvereisten die betrekking hebben op jaarlijks door banken en beleggingsondernemingen openbaar te maken informatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-04-2014
Einddatum consultatie 16-04-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het ontwerpbesluit is onderdeel van de implementatie van de richtlijn kapitaalvereisten (2013/36/EU, CRD IV) en de verordening kapitaalvereisten (nr. 575/2013, CRR). Het moet mede in samenhang worden gezien met het Implementatiebesluit richtlijn en verordening kapitaalvereisten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het ontwerpbesluit is van toepassing op banken en op beleggingsondernemingen in de zin van de verordening kapitaalvereisten.

Verwachte effecten van de regeling

Banken en beleggingsondernemingen dienen op grond van de richtlijn jaarlijks bepaalde informatie openbaar te maken, onder andere over hun activiteiten, uitgesplitst voor elke staat waar zij een vestiging hebben (country by country reporting).

Doel van de consultatie

Marktpartijen en andere belanghebbenden in de gelegenheid te stellen commentaar te leveren op de voorgestelde implementatie van de artikelen 89 en 90 van de richtlijn. Gelet op de eerdere consultatie van het Implementatiebesluit (zie hieronder) wordt nu een verkorte consultatie gehouden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De implementatie van de artikelen 89 en 90 maakte eerder deel uit van het Implementatiebesluit richtlijn en verordening kapitaalvereisten. Gezien de raakvlakken met het jaarrekeningenrecht is besloten een apart besluit te maken, en daarin de nadere uitwerking mee te nemen waarover intussen al overleg heeft plaatsgevonden tussen DNB en een aantal banken en accountantskantoren.

Meer informatie