Wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs onder andere in verband met wijzigingen van nadere vooropleidingseisen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 14 juli 2022

Vraag1

Wilt u reageren op deze wijzigingsregeling? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Het LOCO is het LOO van communicatieopleidingen bij hogescholen. Alle hogescholen, op de hogeschool van Rotterdam na, willen het RATHO aangepast hebben in die zin dat de instroomeis Wiskunde voor het M&C-profiel vervalt. Doordat het laten vervallen van de instroomeis unaniem moet gebeuren, is dit tot op heden niet gelukt. Het zou vreemd zijn als door de wijziging van de RATHO alle hogescholen een uitzondering zijn op het RATHO (immers de instroomeis laten vervallen) met uitzondering van Rotterdam. Mooiste zou dus zijn als de instroomeis vervalt en dat die voor Rotterdam blijft bestaan. Als dit niet mogelijk is dan dient het RATHO echt per 1 september uitgevoerd te worden. De instroomeis beperkt immers voor een bepaalde groep student de mogelijkheid om communicatie te studeren en dit wordt door de opleidingen betreurt en niet begrepen. Namens het LOCO, Ruben van der Weijden, voorzitter van het LOCO