Wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs onder andere in verband met de invoering van loting als selectie-instrument en met wijziging van nadere vooropleidingseisen

Reactie

Naam Particulier (P. Peereboom)
Plaats Hurdegaryp
Datum 23 mei 2023

Vraag1

Wilt u reageren op deze wijzigingsregeling? Dan kun u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Voor toelating tot het Hoger Onderwijs vind ik het essentieel dat artikel 13.2c van het Internationaal Verdrag economische, sociale en culturele rechten (ESOCUL) wordt nageleefd.

Vraag2

In de Ratho staan de keuzes voor selectie of loting omschreven. In het bijzonder horen we graag van onderwijsinstellingen, wanneer gebruik wordt gemaakt van selectie-instrumenten, of de regeling voldoende flexibiliteit biedt om een eigen invulling aan de selectieprocedure te kunnen geven.
zie antwoord vraag 1.