Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Wolvega
Datum 18 september 2023

Vraag1

Wenst u te reageren op het voorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 ter versterking van de rechtsbescherming bij aanbesteden? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Het is begrijpelijk dat ondernemers meer houvast zoeken en behoefte hebben aan professionele afhandeling van aanbestedingsvraagstukken. Verdere juridificering zal echter niet tot meer professionaliteit leiden. Processen zullen worden vertraagd en gefrustreerd, administratieve lasten zullen weer gaan toenemen (zowel voor ondernemers als ook voor aanbestedende diensten) en tenslotte gaat dit negatieve invloed hebben op de doelmatigheid.
PIANOo heeft met het programma ‘Beter Aanbesteden’ een goed programma opgezet. Aanbestedende diensten moeten echter zelf hun verantwoordelijkheid nemen om in professionele inkoopadviseurs te investeren en zelf invulling geven aan professioneel opdrachtgeverschap. Dit los je niet op met ‘meer regels’.
Als het gaat om het klachtenloket, hebben veel aanbestedende diensten dit al goed geregeld. Echter blijken er aanbestedende diensten te zijn die dit nog steeds niet hebben geregeld. Een verplichting daartoe is wel een juiste maatregel. Er moet dan wel een sanctie gekoppeld zijn als dit binnen een bepaalde termijn niet wordt geregeld. De vraag is echter hoe wordt dit getoetst en gehandhaafd.