Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Apeldoorn
Datum 18 september 2023

Vraag2

Daarnaast kunt u reageren op een open vraag: wat vindt u van het toevoegen van een extra vernietigingsgrond en ziet u alternatieve oplossingsrichtingen? Voor een toelichting op deze vraag wordt verwezen naar de bijlagen (onder het kopje 'Relevante documenten').
Het toevoegen van een extra vernietigingsgrond brengt veel onzekerheid en vertraging. Een bodemprocedure duurt lang, als uiteindelijk alsnog de overeenkomst vernietigd wordt dan moet er opnieuw worden aanbesteed. Dat kost tijd en in de tussentijd is er geen 'oude' overeenkomst waarop teruggevallen kan worden vanwege de vernietiging. Dat betekent dat de werkzaamheden, leveringen of diensten stilliggen. Dit raakt een hoop mensen, niet alleen de aanbestedende dienst maar ook inwoners. Het zou beter ziijn om het spoedappel beter in te richten of effectiever te maken?