Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 6

Reactie

Naam Radio 972 (Reactie Regeling DAB+ laag 6 Deel 1 J.A.C. Dols)
Plaats Rijswijk
Datum 28 maart 2024

Vraag1

Kunt u zich vinden in de bijgevoegde conceptregeling en de daarin opgenomen bepalingen?
Ik kan mij op geen enkele wijze vinden in deze conceptregeling cq het ontwerp bekendmakingsbesluit en vergunningen.

De facto zorgt deze conceptregeling ervoor, indien uitgevoerd, dat er geen lokale commerciële
radiostations meer zullen zijn en dat de lokale omroepen een gigantische lastenverzwaring om de
oren krijgen.

De conceptregeling dient daarom zsm te worden teruggetrokken waarna overleg dient te zijn met
ALLE partijen.

Puntsgewijs nog de volgende opmerkingen:

1) Het inzetten van het instrument 'veiling' is niet noodzakelijk aangezien er geen sprake is van
schaarste. Daarmee vervalt ook het bedrag van 5000 euro als 'borg' bij de inschrijving, de uitgifte bij
volgorde van binnenkomst heeft uitstekend gewerkt en daarnaast is veilen en dure en tijdrovende
kwestie.

2) Het aantal kavels is vergroot en opnieuw ingedeeld. Het gemiddelde kavel heeft nu een aanzienlijk
lager demografisch bereik. Dat houdt in dat de inkomsten lager zullen zijn. De kosten nemen echter
aanzienlijk toe: van bijvoorbeeld een specifiek allotment gaat het aantal zenders van 2 naar 7 om de
benodigde indoordekking te kunnen behalen (zonder garantie dat dat ook daadwerkelijk gaat lukken,
dus wellicht nog meer). De additionele investering komt hier op zo'n kleine 35.000 euro zonder
installatie, beheer etc. Nu ook de vergunningen voor een relatief korte periode van 6 jaar worden
uitgegeven is er alleen al vanwege deze investering geen mogelijkheid deze kosten terug te
verdienen, laat staan dat de verhoogde kosten voor bijvoorbeeld BUMASTEMRA en CvdM. We praten
over een verzevenvoudiging tot vertienvoudiging van de primaire kosten.

3) In de regeling is opgenomen dat per allotment slechts een programma mag worden uitgezonden.
Gezien punt 3) is dit een volledig onhaalbare eis. Realistisch is als hooguit een demografisch bereik
als criterium dient, zoals de 30% voor de regionale FM kavels.

Lees verder in deel 2 aangezien maximaal 2500 tekens mogen en mijn verhaal toen niet klaar was.