Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling bodemkwaliteit voor aanwijzen normdocumenten

Natuur en milieu

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) voor. In de Rbk worden gewijzigde en nieuwe normdocumenten aangewezen die moeten worden gebruikt binnen het Kwalibo-stelsel (Kwaliteitsborging in het bodembeheer). Een normdocument is een voor een werkzaamheid op grond van artikel 25 van het Besluit bodemkwaliteit aangewezen beoordelingsrichtlijn, protocol of andere richtlijn, code, aanbeveling of norm die eisen bevat ter bevordering van de kwaliteit van werkzaamheden of de uitvoering daarvan.

 

De werkzaamheden, waarop deze normdocumenten betrekking hebben, mogen alleen worden uitgevoerd door bedrijven die erkend zijn op basis van deze normdocumenten.

 

Het doel

Enkele normdocumenten voldoen niet meer aan de stand der techniek en die zijn daarom gewijzigd, ook is een nieuw normdocument beschikbaar. De regeling wordt gewijzigd om de gewijzigde en het nieuwe normdocument aan te wijzen. De normdocumenten zijn opgesteld door private partijen (schemabeheerders) in samenwerking met bedrijfsleven en overheden. Het gebruik is pas toegestaan als de documenten zijn aangewezen in de Regeling bodemkwaliteit. Na aanwijzing krijgen de documenten een publiek karakter.

 

Uw reactie

Er wordt reactie gevraagd op het aanwijzen van de normdocumenten. De normdocumenten zelf zijn al vastgesteld door de schemabeheerders, die hiervoor een eigen consultatie / reactieronde hebben doorlopen. De links van normdocumenten kunt u vinden onder het kopje Ondersteunende documenten.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie1 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties