Wijziging Regeling energie vervoer

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Singapore
Datum 14 september 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen en/of suggesties betreffende de Regeling energie vervoer en/of de toelichting?
Naar mijn inziens een goede stap om zeevaart minder belangrijk te maken in de bijmengverplichting voor wegtransport brandstof. Het te leveren volume van scheepvaart blijft vooralsnog interessant voor partijen om intern de verplichtingen voor wegtransport te ondersteunen/af te kopen.

Wat ik hier mis - het kan nog komen - een visie waarbij de huidige zeevaart brandstoffen markt ondersteund kunnen worden. Het is aannemelijk dat transportkosten voor hernieuwbare brandstoffen in de keten groeien, het aanbod hernieuwbare brandstoffen daalt en prijsconcurrentie van de Rotterdamse haven verdwijnt. Als hierdoor innovatie en ontwikkeling onttrokken wordt uit Nederlandse economie is dit denk ik een gemiste kans.