Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling inrichtingen- en activiteiten BES

Natuur en milieu

In het kort

**For English documents, see below at “Relevante documenten”**

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt, in nauwe samenwerking met de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de Regeling inrichtingen- en activiteiten BES voor. Deze regeling is een verdere uitwerking van het ontwerp Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (hierna: IAB BES) ter bescherming van de leefomgeving tegen de nadelige gevolgen die bedrijfsactiviteiten kunnen veroorzaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het doel van de regeling

De regeling bevat kwaliteitscriteria voor bedrijven die op grond van het ontwerpbesluit IAB BES type I (lichte impact op milieu) en type II (matige impact op milieu) inrichtingen zijn. De kwaliteitscriteria gaan bijvoorbeeld over het voorkomen of beperken van geluidshinder, het waarborgen van de veiligheid bij opslag van (gevaarlijke) stoffen en het voorkomen van verontreiniging van de bodem. Deze regeling bevat ook kwaliteitscriteria die branche specifiek zijn, zoals voor jachthavens, agrarische bedrijvigheid, badinrichtingen en zorg.

U kunt tot en met 15 mei 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie4 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties