Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling SUP single use plastics

Reactie

Naam NRK Verpakkingen (de heer R. Loop)
Plaats Den Haag
Datum 5 december 2021

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Daarbij zijn we specifiek geïnteresseerd in de volgende vragen over de reductiemaatregelen in artikel 2:
• Waarborgen de maatregelen voldoende de balans tussen uitvoerbaarheid en ambitie?
• Is het gewenst om in de regeling een (niet-bindend) richtbedrag op te nemen voor de prijs die gerekend moet worden voor de plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen die niet langer gratis verstrekt mogen worden?
Als een van de meest betrokken sectoren deelt de kunststof verpakkingsindustrie, vertegenwoordigd door NRK Verpakkingen, graag haar visie op de Internetconsultatie Regeling SUP single use plastics, aan de hand van de concept Ministeriële Regeling.
Wij steunen de uitgangspunten om Nederland schoner te maken en om zwerfafval te verminderen, maar zien in de voorliggende ministeriële regelgeving om dit te realiseren enkele wezenlijke bezwaren:
1. “Hoogwaardige recycling”: dit wordt te beperkt uitgelegd, staat optimalisatie in de kunststof keten in de weg, en zal juist de beoogde circulariteit belemmeren.
2. UPV: de voorstellen voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid lijken de verantwoordelijkheid op de verkeerde plek in de keten te leggen, van waaruit er geen mogelijkheid is om te sturen op het verminderen van zwerfafval en/of het stimuleren van de circulariteit
3. Beprijzing: levert op deze wijze geen bijdrage, daar de middelen die via beprijzing worden verkregen niet voor verduurzaming en het behalen van de doelen van de regeling worden ingezet.
4. Gelijk speelveld: Er worden los van de SUP regeling al eisen aan kunststoffen gesteld (bijv. t.a.v. voedselveiligheid en circulariteit) die strenger zijn dan voor andere materialen; aanvullende eisen en heffingen bij kunststoffen die niet bij andere materialen worden gedaan, zullen leiden tot ongewenste substitutie, zowel vanuit circulariteit als vanuit voedselveiligheid.
5. Monitoring: “aanvullende maatregelen nemen indien nodig”: o.b.v. de huidige voorstellen zal dit te laat gebeuren, waardoor ongewenste marktverschuivingen al hebben plaatsgevonden. Ook moet er direct bij invoering van de Regeling een loket worden opengesteld waar ondernemers ongewenste effecten kunnen melden.

NRK Verpakkingen heeft bovenstaande bezwaren nader uitgewerkt, en gaat in de bijlage in meer detail hierop in.
Ook beantwoordt NRK Verpakkingen in dit document de 2 specifieke vragen omtrent “balans tussen uitvoerbaarheid en ambitie” en “het (niet bindend) richtbedrag” beantwoorden.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht