Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling SUP single use plastics

Reactie

Naam DJW Nijskens
Plaats Roermond
Datum 8 november 2021

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Daarbij zijn we specifiek geïnteresseerd in de volgende vragen over de reductiemaatregelen in artikel 2:
• Waarborgen de maatregelen voldoende de balans tussen uitvoerbaarheid en ambitie?
• Is het gewenst om in de regeling een (niet-bindend) richtbedrag op te nemen voor de prijs die gerekend moet worden voor de plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen die niet langer gratis verstrekt mogen worden?
Ambitie/doel: in het stuk wordt in algemene termen ("substantieel", "ambitieuze en aanhoudende reductie") over ambities/doelen gesproken. Ook wordt ergens 'halvering' aangegeven. Maar bij de uitwerking is de impact meestal lager dan 40%. Het is wenselijk dat er een ambitieuzer meetbaar doel wordt gesteld. Net als bij plastic flesjes en blikjes is het bijvoorbeeld wenselijk dat bekers en maaltijdverpakkingen minstens 70 tot 90% minder in het zwerfafval gevonden gaan worden (in het jaar .... - zo snel mogelijk).

In het stuk wordt gesproken over 'een eerste stap'. Maar het is wenselijk om direct door te pakken. Het (plastic) zwerfafval moet zo snel mogelijk worden aangepakt en hergebruik moet zo snel mogelijk de norm worden. Het is ongewenst om jaren te moeten wachten op een volgende stap (waarvan we nu al weten dat die nodig is). Als voorbeeld van onnodig/ongewenst lang wachten kan verwezen worden naar de jarenlange strijd voor statiegeld op flesjes en blikjes.

Om hergebruik te stimuleren moeten producten/materialen een waarde krijgen. Een voldoende hoog statiegeldbedrag op bijvoorbeeld (fastfood)bekers zou een goede bijdrage kunnen leveren aan minder zwerfafval (dit stimuleert preventie en opruimen). Waarom wordt deze methode niet meer verplicht?

Het is gewenst om slechte niet-circulaire / niet recycleerbare verpakkingen en producten zo snel mogelijk te verbieden. Denk daarbij aan de huidige drinkzakjes en chipszakken.

Het is gewenst om meer eenmalige plastic producten en verpakkingen (die vaak in het zwerfafval worden gevonden) zo snel mogelijk in de SUP-richtlijn mee te nemen zodat de producenten verplicht / gestimuleerd worden om minder plastic te gaan gebruiken en/of statiegeld te gaan heffen op hun verpakking/product. Denk daarbij aan:
1. Plastic rond sigarettenpakjes
2. Plastic wegwerpaanstekers
3. Plastic verpakkingen rond papieren zakdoekjes
4. Plastic hondenpoepzakjes
5. Plastic wormenbakjes (van hengelaars)
6. Plastic wietverpakkingen

Financiële verantwoordelijkheid: in het stuk staat: "de verantwoordelijkheid van de producenten eindigt zodra aan de financiële verantwoordelijkheid is voldaan." Het is belangrijk dat producenten via regels of financiën zodanig worden gestuurd dat deze overgaan op verduurzaming van hun producten en daarmee bijdragen aan het doel (meer hergebruik/minder eenmalig). Anders moeten we zwerfafval blijven opruimen en dat willen we niet. We willen van schoon maken naar schoon houden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht