Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling SUP single use plastics

Reactie

Naam Gemeente Utrechtse Heuvelrug (M van Eeghen)
Plaats Doorn
Datum 3 december 2021

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Daarbij zijn we specifiek geïnteresseerd in de volgende vragen over de reductiemaatregelen in artikel 2:
• Waarborgen de maatregelen voldoende de balans tussen uitvoerbaarheid en ambitie?
• Is het gewenst om in de regeling een (niet-bindend) richtbedrag op te nemen voor de prijs die gerekend moet worden voor de plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen die niet langer gratis verstrekt mogen worden?
In zijn algemeenheid lijken de maatregelen ons redelijk en effectief om de ambitie te bereiken.
Geen mening over richtbedrag voor wegwerpvoedselverpakkingen: gebruik de ervaring opgedaan met de plastic draagtasjes.
Vraag: worden er subsidieregelingen voorzien of op andere wijze de overgang op herbruikbaar gefaciliteerd?

Opmerkingen bij de conceptrichtlijn m.b.t. de producentenverantwoordelijk voor zwerfafval:
- M.u.v. de vochtige doekjes, zijn alle producten die onder de regeling vallen kunststofhoudend. Producenten zullen hun heil zoeken in niet-kunststofhoudende verpakkingen (verbeterd karton/papier, blik of aluminiumfolie, glas). Het aandeel niet-kunststof in het zwerfafval zal waarschijnlijk toenemen terwijl de kosten van het opruimen ervan niet vergoed worden. Logischer is het om in de zwerfafvalregeling alle verpakkingen op te nemen, plastic en niet plastic.
- Een vergelijkbaar punt geldt voor tabaksproducten: de regeling geldt alleen voor de producten met kunststofhoudend filter. Bekend is dat ook de peuk zelf (tabak) het milieu ernstig vervuilt en willen we weren. Evenals bij verpakkingen kun je ook bij tabaksproducten verwachten dat er filters zonder kunststof zullen worden ontwikkeld zodat producenten onder hun verantwoordelijkheid uit kunnen komen. Waarom niet alle tabaksproducten onderdeel maken van de regeling voor zwerfafval?
- bewustwordingsmaatregelen t.b.v. tabaksontmoediging zijn vooral effectief als daar een landelijke strategie voor is waar ook landelijk (mede) uitvoering aan gegeven wordt.
- Bewustwordingsmaatregelen voor producenten betreffen o.a. markeringen op de verpakkingen. De markeringen die nu op verpakkingen staan, zijn lang niet altijd correct. Gaat het ministerie hier op toezien?
- We maken ons grote zorgen over de continuïteit van het bestrijden van zwerfafval in de gemeenten. Wat er in afgelopen jaren is opgebouwd dreigt in te storten als de ondersteuning een aantal jaar wegvalt. Wij doen dan ook dringend beroep op u om de regeling aan te vullen met de mogelijkheid om met een voorschot te werken zodat de continuïteit van huidige zwerfafvalprogramma's niet in het gedrang komt.
- De vergoeding voor het opruimen/tegengaan van zwerfafval is niet bedoeld voor particuliere terreinbeheerders. Mogen wij aannemen dat de landschappen wel aanspraak kunnen maken op de vergoeding?

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht