Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling SUP single use plastics

Reactie

Naam Oerlemans Packaging Group (Ir RC Verhagen)
Plaats Genderen
Datum 6 december 2021

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Daarbij zijn we specifiek geïnteresseerd in de volgende vragen over de reductiemaatregelen in artikel 2:
• Waarborgen de maatregelen voldoende de balans tussen uitvoerbaarheid en ambitie?
• Is het gewenst om in de regeling een (niet-bindend) richtbedrag op te nemen voor de prijs die gerekend moet worden voor de plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen die niet langer gratis verstrekt mogen worden?
Wij kunnen ons als Oerlemans Packaging Group vinden in de reactie die in samenwerking met de brancheorganisatie van NRK-Verpakkingen is opgesteld (zie bijlage). Wij maken ons verder zorgen over het feit dat er eenzijdig naar de problematiek wordt gekeken. Het is en blijft van belang dat er gestuurd wordt op basis van data: World-Cleanup Day geeft dit soort zaken weer. interessant is dat zwerfafval data niet hetzelfde inzicht geven als de data van de EU die met name kijken naar drijvend zwerfafval aan zee. Een level playing field over verschillende materiaalgroepen is cruciaal - Het opschuiven naar alternatieven met een hogere LCA en lagere circulariteit is niet wenselijk.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht