Regeling vrachtwagenheffing

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 18 november 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen of suggesties? U kunt via deze website reageren op de Regeling vrachtwagenheffing en/of de toelichting.
Ik vind Artikel 2 (begin en einde wegvakken) erg lastig om te lezen. Ik stel voor: "Een knooppunt aan het begin of einde van een wegvak waar de vrachtwagenheffing wordt geheven maakt deel uit van dat wegvak, tenzij dat knooppunt bereikbaar is en weer verlaten kan worden via wegvakken waarop geen vrachtwagenheffing wordt geheven. Een verzorgingsplaats, tankstation of parkeerplaats aan het begin of einde van een wegvak waar GEEN vrachtwagenheffing wordt geheven maakt geen deel uit van welk wegvak dan ook waar WEL vrachtwagenheffing wordt geheven".

NB Bovenstaande tekst suggereert dat een knooppunt deel kan uitmaken van elk wegvak dat erop uitkomt, dus dat wegvakken elkaar kunnen overlappen. Als dat niet de bedoeling is, dan rijst bij de oorspronkelijke tekst 1.a. van Artikel 2 de vraag waar PRECIES op het knooppunt het wegvak eindigt.

Maar het gaat natuurlijk niet om de begrenzingen van de afzonderlijke wegvakken, het gaat om de begrenzingen van het totale traject waarover vrachtwagenheffing wordt geheven. Dus eigenlijk zou ik willen voorstellen "Het deel van een traject dat voert over een knooppunt aan het begin of einde van een wegvak waar de vrachtwagenheffing wordt geheven telt mee voor de vrachtwagenheffing, tenzij datzelfde knooppunt ook wegvakken verbindt waarop geen vrachtwagenheffing wordt geheven". Maar een dergelijk voorschrift hoe ermee te rekenen in plaats van hoe het te noemen sluit wellicht niet aan bij de structuur van de Wet vrachtwagenheffing (Regeling vrachtwagenheffing).