Regeling vrachtwagenheffing

Reactie

Naam Transport en Logistiek Nederland (Coordinator Sector en Beleid P. Poppink)
Plaats Zoetermeer
Datum 11 december 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen of suggesties? U kunt via deze website reageren op de Regeling vrachtwagenheffing en/of de toelichting.
Transport en Logistiek Nederland (TLN) vertegenwoordigt de belangen van houders en gebruikers van vrachtvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer over de weg. De Regeling Vrachtwagenheffing is daarom van belang voor TLN en haar leden. Wij hebben enkele opmerkingen bij artikel 3, die een termijn van 3 uur noemt om na een melding te zorgen voor vervangende apparatuur. In de toelichting wordt aangegeven dat deze termijn in België ook wordt gehanteerd en daar haalbaar is. TLN benadrukt echter enkele zorgen:
• In België is de 3-uur termijn haalbaar omdat ondernemers daar flexibiliteit hebben bij een melding inclusief alternatieve betalingsvormen en de optie om door te rijden. Een goedwerkend klantportaal en klantenservice zijn hierbij cruciaal.
• Het blijft onduidelijk wat de toelichting betekent als een EETS-aanbieder niet tijdig vervangende apparatuur kan bieden. TLN vindt het niet logisch dat de houder dan naar de hoofddienstaanbieder moet, en vindt dat de aansprakelijkheid bij de EETS-aanbieder moet liggen. Daarbij: is de hoofddienstaanbieder dan wel altijd in staat om tijdig nieuwe apparatuur aan te bieden? En moet de houder hier dan een nieuw contract mee aangaan? En zo ja, wat betekent dat dan voor de overeenkomst die hij met de EETS-aanbieder heeft?
• Of de 3-uur termijn in Nederland haalbaar is, hangt ook af van de uitgiftepuntdichtheid, die nog niet bekend is.

TLN stelt dat haalbaarheid beoordeeld zal moeten worden op het moment dat de Vrachtwagenheffing in werking treedt. Daarbij moet volgens ons worden getoetst op onder meer de volgende punten:
• De kwaliteit en toegankelijkheid van de klantenservice en het klantportaal.
• Mogelijkheden voor alternatieve betaling als binnen 3 uur geen vervangend apparaat beschikbaar is.
• De aanname van te goeder trouw handelen bij een melding, zonder directe beschuldigingen en beboeting.
• Differentiatie in boetes naar type overtreding, met hogere boetes voor bewust te kwader trouw handelen.
• Duidelijke instructies voor houders als de EETS-aanbieder geen tijdige vervanging kan bieden, en consequenties als uitwijken naar de hoofddienstaanbieder noodzakelijk is.
• Duidelijke instructies voor de houders als in het buitenland blijkt dat het tolapparaat waarmee ook de Nederlandse Vrachtwagenheffing wordt geregistreerd defect is.
• Voldoende dichtheid en bereikbaarheid van uitgiftepunten voor vervangende apparatuur.

Bijlage