Regeling energieprestatievergoeding huur

Deze ministeriële regeling vloeit voort uit het ontwerpbesluit houdende regels omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (Besluit energieprestatievergoeding huur). Dit ontwerpbesluit is is op 22 februari 2016 voorgehangen bij de Tweede en Eerste Kamer (respectievelijk TK 34228, nr. 167 en EK 342228, C).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-08-2016
Einddatum consultatie 11-09-2016
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Huren en verhuren Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het vaststellen van een betrouwbare en eenduidige systematiek voor het bepalen van de warmtevraag. Deze bepalingsmethodiek zal een gecertificeerde methodiek zijn vergelijkbaar met de NEN 7120.

De ministeriële regeling bepaalt voorts op welke onderdelen, onder welke voorwaarden een EPV in rekening kan worden gebracht in afwijking van de voorwaarden gesteld bij de amvb. Dit geeft ruimte om rekening te houden met (nieuwe) technische ontwikkelingen in het kader van het realiseren van nul-op-de-meter woningen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verhuurders en huurders.

Verwachte effecten van de regeling

Verhuurders die gebruik willen maken van de EPV zullen de met de ministeriële regeling vastgestelde bepalingsmethodiek moeten hanteren ter berekening van de warmtevraag.
Daarnaast zullen verhuurders op basis van de ministeriële regeling kunnen bepalen of zij gebruik kunnen maken van de EPV bij gebruik van andere dan uitsluitend duurzame, op de woning opgewekte, energie.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om partijen de gelegenheid te geven hun zienswijze op de ministeriële regeling te geven, ten einde de regeling mogelijk nog te verbeteren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een ieder kan reageren op artikelen 1, 4, 5 en 6 van de regeling, de bijbehorende bijlage en hoofdstukken 1 en 3 van de toelichting.

Meer informatie