Wijziging Regeling energieprestatievergoeding huur voor een woning die aangesloten is op een extern warmtenet of voor een woning waarop warmte wordt opgewekt die niet volledig duurzaam is.

Deze regeling wijzigt de Regeling energieprestatievergoeding huur i.v.m. de mogelijkheid van een energieprestatievergoeding voor woningen die aangesloten zijn op een extern warmtenet of waarop warmte die deels fossiel is, wordt opgewekt. Dit in afwijking van de in het Besluit energieprestatievergoeding vastgestelde systematiek.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-03-2017
Einddatum consultatie 18-04-2017
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van de regeling is het stimuleren van de realisatie van zeer energiezuinige woningen die aangesloten zijn op het warmtenet.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verhuurders, huurders, bouwers, energiebedrijven, warmtebedrijven.

Verwachte effecten van de regeling

Verhuurders zullen op basis van de regeling kunnen bepalen of zij gebruik kunnen maken van de energieprestatievergoeding bij gebruik van andere dan uitsluitend duurzame, op de woning opgewekte, warmte.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om partijen de gelegenheid te geven hun zienswijze op de ministeriële regeling te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van de regeling.