Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs volwassenen

Consultatie subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen, gericht op het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van flexibel en aantrekkelijk deeltijds en duaal hoger onderwijs voor volwassenen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-06-2015
Einddatum consultatie 20-07-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Stimuleren en ondersteunen van instellingen hoger onderwijs bij de ontwikkeling van flexibel deeltijds en duaal hoger onderwijs en de borging van de kwaliteit van dat onderwijs

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Instellingen hoger onderwijs (hbo en wo, bekostigd en niet-bekostigd), (potentiële) studenten deeltijds en duaal hoger onderwijs, werkgevers van medewerkers die een opleiding hoger onderwijs willen volgen

Verwachte effecten van de regeling

Instellingen hoger onderwijs krijgen geld en ruimte om hun deeltijdse en duale opleidingen te flexibiliseren, aantrekkelijker te maken voor de doelgroep volwassenen. Dit moet leiden tot een aanbod dat beter aansluit bij de kenmerken en behoeften van volwassenen, waardoor meer mensen gaan deelnemen aan de opleidingen in het hoger onderwijs en er meer mensen zullen zijn die een diploma/graad in het hoger onderwijs behalen, waardoor hun perspectieven en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verbeteren.

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is om op basis van reacties vanuit het veld (instellingen hoger onderwijs) te komen tot eventuele aanscherping van de subsidieregeling flexibel hoger onderwijs, zodanig dat deze regeling optimaal effectief kan worden ingezet

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Subsidievoorwaarden, activiteitenplan t.b.v. aanvraag (bijlage A), beoordelingsmaatstaven (bijlage B), toelichting op de regeling

Meer informatie