Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Leiden
Datum 29 februari 2024

Vraag1

Zie bijgevoegd document met de vragen behorend bij deze internetconsultatie.
Vanuit de batterij-industrie wordt deze Investeringssubsidie Maakindustrie toegejuichd. De high tech equipment (ontwikkeld binnen NGF NXTGEN HIGHTECH) en nieuwe generatie batterijen (ontwikkeld binnen NGF Material Independence and Circular Batteries) hebben een vervolg nodig voorbij de ontwikkelfase. Om het controlepunt van nieuwe materialen en batterij-technologieën in Nederland te vestigen zal de technologie zich moeten ontwikkelen tot duurzame productie. Deze subsidie zal hier zeker aan bijdragen.
De volgende aanpassingen worden aangeraden om deze subsidie relevant te maken voor de productie van batterij-onderdelen:
1. Deze subsidiebedragen zijn onvoldoende om productie van batterijen of onderdelen van batterijen te realiseren, deze zullen significant omhoog moeten. Een relevante productie van 2-5 GWh aan batterijproductie kost >500M euro, vooraf gefinancierd door de opkomende bedrijven in het Nederlandse ecosysteem. De onrendabele top van de eerste productie en grote investeringen vooraf vragen om een krachtige ondersteuning vanuit de overheid. Een spiegeling van de bedragen uit de IRA in de VS of de TSTF in Europa maakt het voor Nederlandse bedrijven mogelijk om internationaal competitief te zijn.
2. De ondersteuning en financiering voor de maakindustrie van batterijen, electrolyzers en solar kan verder uitgebreid worden, in overeenstemming met de maatregelingen uit de TSTF. Hierbij kunnen belastingmaatregelingen, garanties, leningen, maatwerksubsidies (zonder subsidieplafond) en stroomnetgaranties toegevoegd kunnen worden, wat de bedrijven in deze sectoren helpen om de productie in Nederland te plaatsen. Zonder deze ondersteuning zal productie in Nederland op grote schaal commercieel zeer uitdagend worden en vestiging in andere landen interessanter. Versimpeling van procedures zal de opschaling van productie ook versnellen en meer zekerheid geven.
3. Houd rekening met de lange tijdslijnen van het opzetten van batterijproductie. Van eerste toezeggingen tot productie wordt over het algemeen 3-7 jaar gerekend. Met de huidige voorwaarden in het voorstel is een toezegging niet toegestaan, maar dat zal de tijdslijnen verder vooruit schuiven.

Graag zien we verdere ontwikkeling van deze Investeringssubsidie Maakindustrie, zodat dit programma ingezet kan worden om de nieuwste technologieën in Nederland tot productie te brengen. We blijven graag op de hoogte van de ontwikkeling en dragen graag bij aan volgende consultatierondes.