Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie

Reactie

Naam AH Management & Advies (AA Hanemaaijer)
Plaats Westland
Datum 6 februari 2024

Vraag1

Zie bijgevoegd document met de vragen behorend bij deze internetconsultatie.
In de glastuinbouw is veel plaats voor het inpassen van batterijen in het energiesysteem van het bedrijf. De aansluitingen op middenspanning en of hoogspanning zijn aanwezig veelal in combinatie met warmte kracht installaties. De noodzaak voor batterijen om het energienet te stabiliseren (qua aanbod en vraag elektra) is groot en zal de verduurzaming verder stimuleren. Nu wordt er veel elektra vernietigd via "afregelen" en dit kan door het plaatsen van batterijen worden verbeterd. De investeringen in batterijen zijn nog enorm. Circa € 400.000 tot € 500.000 per MWH opslag capaciteit.
Voor een "gemiddeld" glastuinbouw bedrijf is circa 2 tot 10 MWH opslag nodig. In plaats van het subsidieren van de maakindustrie welke veelal in China haar herkomst heeft is het beter om de afnemers / ondernemingen die batterijen gaan plaatsen te stimuleren met een subsidie investeringsregeling.