Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Switzerland / Amsterdam
Datum 1 maart 2024

Vraag1

Zie bijgevoegd document met de vragen behorend bij deze internetconsultatie.
Wij verwelkomen het nieuwe subsidievoorstel van de overheid dat onder andere bedoeld is om de productie van VIPV en BIPV zonnepanelen te stimuleren. Wij verwelkomen deze toezegging van de overheid om de productie van zonnepanelen te bevorderen en daarmee beter mogelijk te maken. We zijn echter verrast door de beperking tot heterojunctie- en perovskietzonnecellen bij het aanvragen van financiering. Als fabrikant van BIPV-zonnepanelen die niet uitsluitend op deze technologieën zijn gebaseerd, voelen wij ons uitgesloten. We zijn er voorstander van om de financiering uit te breiden naar andere bewezen zonneceltechnologieën, zoals IBC-zonnecellen (Interdigitated Back Contact), Topcon- en HiR-technologie. Dit zou innovatie en ontwikkeling in de zonne-energiesector verbreden en bedrijven zoals het onze ondersteunen in hun bijdrage aan de energietransitie. We hopen dat u dit voorstel voor een meer inclusieve benadering van het subsidieprogramma in overweging zult nemen. Wanneer en waar kunnen aanvragen worden ingediend?