Wijziging Regeling houders van dieren i.v.m. nadere invulling van de open normen over nood- en alarmsystemen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Emst
Datum 21 juni 2022

Vraag1

Wilt u reageren op de wijzigingsregeling voor nood- en alarmsystemen? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Hiermee wordt aan symboolpolitiek gedaan om zogenaamd levens van grote aantallen dieren te sparen. Die dieren worden gehouden in een achterhaald voedingssysteem, waarvan inmiddels vaststaat dat dit ten koste gaat van het klimaat. Beter ware het om in plaats van huisvesting van dieren in absurd hoge dieraantallen meer dier-, en natuurvriendelijke huisvestingssystemen te ontwikkelen.
Bovendien is het voorstel een vorm van symptoombestrijding. Niet de oorzaak, het huisvesten in te hoge dieraantallen wordt aangepakt, maar een neveneffect daarvan.