Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers in verband met beveiligingsmaatregelen voor decentrale bestuurders

Reactie

Naam gemeente Houten (mr. P.M.H. van Ruitenbeek)
Plaats Houten
Datum 1 juni 2023

Vraag1

Heeft u nog suggesties met betrekking tot de wijziging van de 'Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers in verband met beveiligingsmaatregelen voor decentrale bestuurders'?
Zowel de bestaande als de nieuwe regeling gaan uit van veiligheidspakketten die eenmalig worden aangeschaft ten laste van de gemeente of de provincie. De werkelijkheid is dat aan een goede alarminstallatie ook altijd een abonnement vast zit in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst met een alarmnummer (beveiligingsbedrijf) dat schakelt met politie, beelden kan bekijken etc. Bij de aanvang kunnen de kosten van een dergelijk abonnement worden meegenomen in de startkosten, maar meestal kan daarbij niet verder dan één jaar vooruit worden betaald, ook ivm wijzigende tarieven. Daarna staat de bestuurder er dus alleen voor, in die zin dat de kosten dan maandelijks zelf moeten worden betaald. Denk daarbij aan bedragen van rond de 50 euro per maand. Ik zou graag zien dat de focus wordt verlegd van het regelen van een eenmalige actie naar het faciliteren van beveiliging gedurende de ambtsperiode. Het regelen van de uitvoering van de maatregelen ligt momenteel ook volledig bij de bestuurder. Het is beter het onderwerp doorlopend de aandacht te geven die nodig is, door de gemeente meer te betrekken bij de maatregelen die bij de bestuurder thuis dienen te worden genomen.