Besluit en regeling Elektriciteit en drinkwater BES

For an English translation see documents at bottom of this page.

Het betreft een voorstel voor lagere regelgeving (een besluit en een regeling) bij een wetsvoorstel dat nu in behandeling is in de Tweede Kamer. In het besluit staan eisen aan drinkwaterkwaliteit. Voorts worden onder andere vastgelegd: de terugleververgoeding van decentraal opgewekte elektriciteit, afsluitbeleid, en de compensatie bij elektriciteitsstoringen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-01-2015
Einddatum consultatie 10-03-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Borging van de kwaliteit drinkwater bij eindafnemers.
Consumentenbescherming door regels over het afsluitbeleid en de compensatie bij een elektriciteitsstoring.
Een betaalbare en duurzame voorziening door de terugleververgoeding van decentraal opgewekte elektriciteit, regels over de verdiscontering van het vaste elektriciteitstarief bij een prepaid-contract (pagabon), en een maximum aan de frequentie van meteropnemen.
Duidelijkheid voor producenten en distributeurs door regels over de tariefregulering door ACM en over vergunningen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Afnemers van elektriciteit en drinkwater, waaronder huishoudens.
De elektriciteits- en drinkwaterbedrijven in Caribisch Nederland.

Verwachte effecten van de regeling

Borging van de veiligheid van drinkwater. Duidelijkheid over een aantal voorwaarden van de voorzieningen. Duidelijkheid over ACM-tariefregulering en de vergunningverlening aan bedrijven .

Doel van de consultatie

De regels raken afnemers, waaronder huishoudens direct. Hierom is hun mening van groot belang bij het opstellen van het besluit en de regeling. Ook voor bedrijven zijn de regels van direct belang. Op basis van reacties van alle stakeholders kunnen de specifieke bepalingen verbeterd worden in de definitieve versie.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het besluit en de regeling zijn reacties mogelijk. Geen reacties zijn mogelijk op het wetsvoorstel dat de basis is voor dit besluit en deze regeling. Als een reactie een alternatief voorsteltis het van belang dat deze binnen de randvoorwaarden van de wet blijft.

Meer informatie