Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regie op gegevens Basisregistratie Personen SILA

Reactie

Naam 5c574390-b6a6-11ec-b4fd-bf50f2125b87 (5c574390-b6a6-11ec-b4fd-bf50f2125b87 5c574390-b6a6-11ec-b4fd-bf50f2125b87 5c574390-b6a6-11ec-b4fd-bf50f2125b87)
Plaats 5c574390-b6a6-11ec-b4fd-bf50f2125b87
Datum 7 april 2022

Vraag1

1. Wat vindt u ervan dat de SILA gegevens blijft krijgen van mensen die al lid zijn van een (kerk)genootschap, en dat zij dit online kunnen beëindigen?

2. Wat vindt u ervan dat nieuwe leden online toestemming moeten geven voor de gegevensdeling?

Ik vind niets van de voorgestelde uitwisseling van gegevens met de SILA als u mij niet duidelijk maakt welke gegevens u verwerkt, wanneer deze gegevens worden verwerkt, hoelang deze gegevens worden verwerkt en door wie deze gegevens worden verwerkt. Ik wil tevens de mogelijkheid hebben als burger en ik meen dat andere burgers dat verzoek steunen om inzage te krijgen in WIE, WANNEER, WELKE en WAAROM gegevens worden opgevraagd door de SILA en hoe de SILA kan woden gecontroleerd en gecorrigeerd indien de uitgewisselde gegevens onjuist blijken te zijn of om allerhande redenen die ik u noch de SILA hoef, kan of mag mededelen personenen beweegredenen kunnen hebben om geen, gedeeltelijke of onjuiste gegevens te verstrekken aan de SILA of de FG van het register van de BRP of GBA.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht