Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regie op gegevens Basisregistratie Personen SILA

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Epe
Datum 12 mei 2022

Vraag1

1. Wat vindt u ervan dat de SILA gegevens blijft krijgen van mensen die al lid zijn van een (kerk)genootschap, en dat zij dit online kunnen beëindigen?

2. Wat vindt u ervan dat nieuwe leden online toestemming moeten geven voor de gegevensdeling?

1. Het voeren van de administratie van een (kerk)genootschap behoort bij dat genootschap te liggen. Er zijn in Nederland volgens de berichten miljoenen mensen lid van een kerk. Dat zijn ze onder andere omdat ze ooit (door hun ouders) aangemeld zijn als lid en vervolgens zelf nooit een actieve keuze hebben gemaakt of actie ondernomen om zich te laten uitschrijven. Van al die mensen die lid zijn van een kerk die in het besluit wordt genoemd, worden dus gegevens gedeeld. Dat is niet een beperkte groep, dat gaat om miljoenen Nederlanders. Als zij verhuizen, trouwen of scheiden of als ze overlijden, komt de kerk dat te weten via die gegevenslevering. Dat is prima als er een band is tussen het kerklid en die betreffende kerk. Maar dat is niet prima als iemand door onbekendheid met zijn lidmaatschap. Het gaat om persoonsgegevens die op grond van de AVG niet gedeeld mogen worden. Er is geen redelijk doel om deze gegevens te delen met (kerk)genootschappen. Dat gebeurt bij andere organisaties ook niet.
Vanwege het principe van scheiding van kerk en staat is dit een vreemde uitwas. Door opname van de indicatie bij de persoon is dus bij de overheid bekend dat iemand lid is van een kerk in de lijst. We hebben in het verleden gezien waartoe het registreren van een bepaald geloof kan leiden. Het is gewoon zeer ongewenst dat dit anno 2022 überhaupt nog als vraag wordt voorgelegd.
Kennelijk zijn (kerk)genootschappen bang om leden (uit hun administratie) te verliezen en hebben daar de overheid voor nodig. Dat kan niet de bedoeling zijn. Als (kerk)genootschappen actuele adresgegevens willen hebben, vraagt dat in verbinding treden met de betreffende leden. Als zo'n lid verhuist zonder het de kerk door te geven, dan is de binding kennelijk niet zo heel groot.

2. Prima. Dat moet het uitgangspunt zijn en past ook bij de AVG. Voor minderjarigen, waarbij de ouders toestemming hebben verleend, zou de indicatie bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar automatisch verwijderd moeten worden en zouden die mensen zelfstandig moeten aangeven dat ze opgenomen willen worden met een indicatie.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht