Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AERIUS 2023, herprioritering doelen en uitbreiding AERIUS Register met verschillende stikstofbanken

Consultatie gesloten Natuur en milieu

In het kort

Deze regeling schrijft het gebruik van versie 2023 voor van AERIUS Calculator, Monitor en Register:

  1. AERIUS Calculator moet worden gebruikt bij de verlening van natuurvergunningen.
  2. AERIUS Register kan worden gebruikt voor het toedelen van stikstofruimte bij de verlening van natuurvergunningen. Versie 2023 bevat nieuwe stikstofruimte die is verkregen uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.
  3. AERIUS Monitor wordt gebruikt voor de monitoring van de wettelijke omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030.

 

De regeling ziet er op toe dat stikstofruimte verkregen uit twee bronmaatregelen, Regeling Provinciale Aankopen Veehouderijen (RPAV/MGA-1) en Regeling Provinciale Maatregelen PAS-melders Maatgerichte Aankoop  (RPMP), opgeslagen kan worden in het Stikstofregistratiesysteem (SSRS). Deze ruimte kan worden gebruikt om PAS-melders te legaliseren, projecten te realiseren en de natuur meer ruimte te geven tot herstel.

De regeling ziet er ook op toe dat ruimte naar doelen uit het Stikstofregistratiesysteem een nieuwe prioritering tot toebedeling krijgt.

Ten slotte ziet de regeling erop toe dat  er nieuwe banken binnen AERIUS Register kunnen worden gebouwd, daarmee kan elke bank één of meerdere eigen doelen bedienen.

Reacties op deze consultatie10 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties