Wet internationale sanctiemaatregelen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Almere
Datum 8 juni 2024

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten en/of door een document te uploaden.
Een interessant onderwerp. Echter meer dan 125 pagina's leesvoer is wel erg veel; menigeen begint er al niet aan. Is dat soms de bedoeling? Illustratief is dat elke pagina wet tekst 4 pagina's toelichting nodig heeft... schiet dat allemaal niet een beetje door?
Daarnaast is het aardig om lokale wetgeving te maken maar wanneer de maatregelen in EU verband of samen met niet-gekozen (!) organisaties zoals de NATO genomen worden rijst de vraag wat we dan nog met de nationale wetgeving aan moeten. Interessant is vanuit die optiek ook de vraag in hoeverre de schade in Nederland "collateral damage" is en hoe eventuele compensatie geregeld wordt. Het conflict Oekraine-Rusland is illustratief. Met de genomen maatregelen schiet de EU zichzelf in de voet en in Nederland moesten extreem hoge bedragen uitgetrokken worden om de bevolking te compenseren voor een ondoordachte maatregel uit de bestuurlijke onderbuik. Vervolgens reageerde de regering op voorspelbare, tijdelijk (!!), opgelopen inflatie met extreme salarisverhogingen voor de reeds uitgedijde ambtenarij, daarmee permanent hogere kosten veroorzakend en de inflatie nog eens een extra zet gevend. Grote delen van de bevolking hebben hier schade van ondervonden maar zijn tot op heden niet gecompenseerd. Het is stuitend om meer dan 125 pagina's te moeten lezen om te weten te komen of hier rekening mee gehouden wordt.
Het is in dit kader van belang om niet alleen organisaties als stakeholder te onderscheiden maar ook de bevolking, misschien wel juist de bevolking. Dat maakt een wetsvoorstel dat amper door iemand gezien en gelezen wordt geen goede zet. Een referendum (of meerdere!) zou hier op zijn plaats zijn aangezien sancties praktisch altijd terugslag hebben op de bevolking.