Wet internationale sanctiemaatregelen

Reactie

Naam T Guitsen de Vries
Plaats Steenwijkerland
Datum 8 juni 2024

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten en/of door een document te uploaden.
Sancties kunnen echter ook negatieve effecten hebben op partijen. Zo kunnen sancties of het dreigen met sancties afbreuk doen aan elkaarsvertrouwen.

Verder leert de praktijk dat opgelegde sancties niet of nauwelijks worden nageleefd.

Een wetsvoorstel tot verbetering van de internationale sanctiemaatregelen heeft enkel zin als ook de uitvoering en borging van de internationale sanctiemaatregelen goed vastgelegd zijn en worden nageleefd.