Slimmere toepassing eigen risico in de medisch-specialistische zorg

Reactie

Naam Mw W. A. M. Robles
Plaats Broekhuizenvorst
Datum 16 maart 2023

Vraag1

Wat is uw reactie op dit voorstel?
Goed voorstel, maar eigen risico zou ook lager moeten zijn. Ik denk dat een eigen risico van totaal €150 tot €200 voldoende is om onnodige zorgvraag te beperken.
Dit kan betaald worden door de inkomens afhankelijke premie, en dus NIET de nominale premie, te verhogen. Zo worden lagere inkomens ontzien.