Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

implementatie Solvabiliteit II

Consultatie implementatiewetsvoorstel richtlijn 138/2009/EG (Solvabiliteit II) en invoering van een aangepast regime voor kleine verzekeraars (Solvency II Basic)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-08-2011
Einddatum consultatie 07-10-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is om de interne verzekeringsmarkt te bevorderen en consumentenbescherming te verbeteren. Om dit doel te bereiken wordt volledig groepstoezicht ingevoerd, maximumharmonisatie van solvabiliteitsvereisten voor verzekeraars voorgesteld en zijn de goverance eisen in brede zin aangescherpt. De toezichthouderrapportages en openbaarmakingsverplichtingen van verzekeraars worden volledig geharmoniseerd.
Daarnaast wordt voor kleine verzekeraars die niet onder de reikwijdte van richtlijn 2009/138/EG vallen, een aangepast regime ingericht dat gebaseerd is op deze richtlijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle verzekeraars (groot en klein) en assurantietussenpersonen, voorzover deze laatste groep service-abonnementen aanbiedt, worden door de voorgestelde regeling geraakt.

Verwachte effecten van de regeling

Verwacht wordt dat door de Europese harmonisatie van verzekeringstoezicht het speelveld overzichtelijker wordt.
De verwachting is dat verzekeraars structureel een toename in administratieve kosten en nalevingskosten zullen hebben van 33 miljoen euro. De eenmalige kosten als gevolg van de implementatie van richtlijn 2009/138/EG bedragen ongeveer 243 miljoen euro.

Doel van de consultatie

Graag ontvangen wij uw reactie op het integrale wetsvoorstel. Met name zijn wij benieuwd naar uw advies omtrent de invulling van de nieuwe lidstaatopties die zijn opgenomen in paragraaf 5 van het algemeen deel van de toelichting.
Mocht u naar aanleiding van paragraaf 7 inzake administratieve lasten en nalevingskosten nog opmerkingen hebben, dan zijn wij hierin ook bijzonder geïnteresseerd.
Tot slot ontvangen wij ook graag een reactie op de bijgevoegde vragen inzake het nog in te richten Solvency II Basic regime voor kleine verzekeraars.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het gehele wetsvoorstel staat open voor reactie. Dit wil niet zeggen dat op alle punten inhoudelijke wijziging kan plaatsvinden. Doordat het hier om implementatie van een Europese richtlijn gaat, is de beleidsruimte in beginsel beperkt tot invulling van de lidstaatopties die in richtlijn 2009/138/EG zijn opgenomen. Daarnaast is er ruimte voor nationaal beleid bij de invulling van het zogenoemde regime "Solvency II Basic".

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht