Wetsvoorstel Kwaliteitsverbetering (voortgezet) speciaal onderwijs

Het wetsvoorstel legt vast dat leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben onderwijs krijgen dat: hen maximaal uitdaagt, zo goed mogelijk aansluit op hun mogelijkheden, en hen voorbereidt op optimale maatschappelijke participatie, in de vorm van vervolgonderwijs of een betaalde plaats op de arbeidsmarkt.
Het voorstel ondersteunt het proces van kwaliteitsverbetering van de afgelopen jaren. De hoofdlijnen van het voorstel komen tot stand in samenspraak met het veld en betrokken ministeries.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-03-2010
Einddatum consultatie 20-04-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Verhoging van de maatschappelijke participatie van leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs door o.a. vormgeving van drie uitstroomprofielen:
- (vervolg) onderwijs
- arbeidsmarkt
- dagbesteding

Scholen worden gestimuleerd en gefaciliteerd om nog meer te kijken naar wat een leerling kan en daar het onderwijs op in te richten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- leerlingen, ouders en leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs
- schoolbesturen in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Verwachte effecten van de regeling

Voor de leerlingen:
- mogelijkheden voor het behalen van een diploma worden verbreed
- wettelijke verankering van ontwikkelingen die leiden tot betere toegang tot arbeidsmarkt
- omslag in denken: minder focus op wat leerlingen niet kunnen en meer focus op wat de mogelijkheden van kinderen wel zijn
- vormgeving uitstroomprofielen: arbeid, (vervolg) onderwijs en dagbesteding.

Doel van de consultatie

Commentaar en opmerkingen krijgen op de uitwerking van de wet. Een groot deel van de wet ligt al vast, de zogenaamde onderliggende regels nog niet.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Wat is het beste moment voor een leerling om de school te verlaten?