Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Speelautomatenbesluit 2000

Wijziging van het Speelautomatenbesluit 2000 in verband met de wijziging van enkele voorwaarden voor de toelating van een model speelautomaat

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-02-2010
Einddatum consultatie 18-03-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is het toestaan van enkele mitigerende maatregelen voor de speelautomatenbranche bij wijze van tegemoetkoming voor een recente verhoging van het belastingregime voor speelautomaten.
Het gaat om de volgende maatregelen: betaling door middel van papiergeld en handpay in speelautomatenhallen en horeca-ondernemingen, betaling door middel van TITO (ticket-in-ticket-out)systemen in speelautomatenhallen en de introductie van twee nieuwe soorten kansspelautomaten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Fabrikanten van speelautomaten
Exploitanten van speelautomaten
Horeca-ondernemers die speelautomaten opgesteld hebben in hun horeca-onderneming
Exploitanten van speelautomatenhallen

Verwachte effecten van de regeling

Met de regeling wordt een lastenverlichting voor de speelautomatenbranche beoogd. Verwacht wordt dat de regeling positieve bedrijfseffecten teweeg zal brengen.

Doel van de consultatie

Inzicht bieden in de voorgestelde wijzigingen van het Speelautomatenbesluit 2000 en het verkrijgen van reacties daarop

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan gereageerd worden op het concept-besluit en de nota van toelichting.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht