Wijziging Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Reactie

Naam Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) (DJW Hulsen)
Plaats 's-Hertogenbosch
Datum 18 april 2024

Vraag1

Hebt u vragen en/of opmerkingen bij de voorgestelde regelgeving?
De NVKF Commissie Straling begrijpt de rationale van de wijziging. Voor de schatting van RIVM zijn de aantallen uitgevoerde radiologische onderzoeken en interventies (1) enerzijds van belang en de dosisgegevens per onderzoek (2) anderzijds.

Het jaarlijks verplicht stellen voor aanleveren van (1) via DigiMV lijkt ons acceptabel. Het is niet duidelijk of aanleveren van (2) nu ook verplicht gesteld wordt. Dit lijkt ons op dit moment niet opportuun. De werkwijze van aanleveren van dosisgegevens per onderzoek aan RIVM is niet eerder verplicht geweest en de systematiek die daarvoor wordt gebruikt wordt op dit moment door RIVM in samenwerking met stakeholders zoals de NVKF herzien.