Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Rotterdam
Datum 18 juni 2023

Vraag1

Welke suggesties heeft u om het wetsvoorstel te verbeteren?
zie bijlage

Vraag2

Denkt u dat er in uw schoolorganisatie voldaan kan worden aan deze wettelijke eisen? Waarom wel of niet?
zie bijlage

Vraag3

Heeft u andere kansrijke voorstellen/suggesties/ideeën, aanvullend op deze wet- en regelgeving die er toe leiden dat alle besturen goed strategisch personeelsbeleid voeren?
zie bijlage

Vraag4

In hoeverre vindt u het voldoende duidelijk wat dit wetsvoorstel betekent op het niveau van de rechtspersoon die de school in stand houdt (bevoegd gezag) en de school?
zie bijlage

Bijlage