Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000

Reactie

Naam Anoniem
Plaats MAARN
Datum 18 september 2022

Vraag1

Wilt u reageren op de wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
1.
Herinvoeren basisbeurs is prima. Ga daarbij uit van de basisbeurs van vóór 2015 en corrigeer dat bedrab voor de jaarlijkse inflatie.
2.
De compensatie voor de "pechstudenten" is veel te laag. Het is beter om met terugwerkende kracht iedereen de basisbeurs van het betreffende studiejaar te gaan betalen. Dus als iemand heeft gestudeerd in 2015 het basisbeursbedrag van 2014 uitbetalen, gecorrigeerd voor de inflatie. Gestudeerd in 2016: het basisbeursbedrag uit 2014 uitbetalen, gecorrigeerd voor de totale inflatie sinds 2014. En zo voort per studiejaar.
3.
Indien punt 2 niet wordt gerealiseerd, dan zal een grote generatie 'pechstudenten' met een valse start de overheid tegemoet treden en zich miskend voelen. Let op dat deze studenten in principe de bestuurders van de toekomst worden.
4.
Zorg er voor dat bij het aanvragen van een hypothecaire geldlening voor een eigen woning, bij wet wordt verboden dat banken/geldschieters een openstaande DUO-studieschuld meetellen bij de lastenberekening.
5.
Maak het voor andere particulieren interessant om geld te schenken ten behoeve van het aflossen van studieschuld. Bijvoorbeeld een schenkingsvrijstelling tot 100% van de studieschuld, eenmalig of in termijnen, alleen te gebruiken om af te lossen door de pechstudent. Via de bestaande DUO administratie is dit prima te controleren.
6.
Zorg er voor dat aflossingen, zowel gedaan door ouders van pechstudenten als door de pechstudenten zelf, aftrekbaar worden van de inkomstenbelasting in box 1, 2 of 3.
7.
Stel het rentepercentage van de studieschuld vast op 0%, niet meer te corrigeren voor de inflatie in de toekomst. Op die manier wordt in de tijd de waarde van het nominale bedrag ‘door de inflatie afgelost’.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht