Wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 13 oktober 2022

Vraag1

Wilt u reageren op de wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Onder "Ambtshalve verstrekking of op aanvraag" staat: "Indien er geen recent rekeningnummer bekend is bij de DUO en de student de gevraagde gegevens hieromtrent niet binnen zes maanden na bericht van DUO aanlevert, vervalt de aanspraak op de tegemoetkoming. Hiermee wordt voorkomen dat DUO deze voorziening voor onbepaalde tijd in stand moet houden."

De logica ontgaat mij. Dat DUO na verloop van tijd geen herinneringen meer wil versturen kan ik mij nog wel voorstellen, maar dat de aanspraak op de tegemoetkoming volledig vervalt is onnodig rigoureus. Het enige dat DUO moet doen om "deze voorziening in stand te houden" is een notitie bewaren op hoeveel geld de student nog recht heeft. Daar is vast wel voldoende ruimte voor op de harde schijven van de computers van DUO. Los daarvan: waarom zes maanden en niet bijvoorbeeld vijf jaar, de termijn die de belastingdienst hanteert om een dossier definitief te sluiten?

Verder wil ik nog kwijt dat de tegemoetkomingsregeling schittert door gebrek aan maatwerk. Ik kan mij niet voorstellen dat veel studenten zich hiermee rechtvaardig behandeld voelen. Bij overgang van regeling A naar regeling B ligt lineair in de tijd afbouwen van A en opbouwen van B (dus overgangsregeling = f(t)(A - B) + B, waarbij f(t) lineair afneemt van 1 naar 0) meer voor de hand, om allerlei ongewenste effecten door discontinuïteiten te vermijden. Maar goed, dat is geen kritiek op dit ontwerpbesluit maar op het wetsvoorstel waaraan het uitvoering geeft en waarvan de internetconsultatie mij kennelijk is ontgaan.