Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB voor studiesucces mbo

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Hilversum
Datum 14 januari 2022

Vraag3

Wat vindt u van het voornemen om voor entreeopleidingen, niet-bekostigde opleidingen en maatwerksituaties* een andere wettelijke route tot zeer zwak te creëren en voor die opleidingen dan ook de huidige werkwijze van de inspectie te behouden?
(* opleidingen met bijvoorbeeld minder dan 12 studenten, waardoor studiesucces niet volgen de gangbare methoden bepaald kan worden.)
Wij willen pleiten voor het handhaven van de huidige werkwijze inclusief de huidige indicatoren. Gezien de grote diversiteit in doelgroepen binnen de NBI’s is het hanteren van een vastgestelde norm op studiesucces niet representatief voor deze populatie en doet hier geen recht aan. De werkwijze vanuit het Onderzoekskader 2021 in combinatie met een vierjaarlijks benchmark op rendement per opleiding is afdoende en doet recht aan de flexibiliteit die noodzakelijk is in kader van Leven Lang Ontwikkelen. Op deze wijze blijven de opleidingen ook toegankelijk voor de studenten die bij plaatsing gebaat zijn bij een langere opleidingsduur, zelfs als deze langer duurt de een mogelijk gestelde norm. Daarom zijn wij van mening dat door één norm op te leggen aan deze diverse groepen, de focus van de instelling kan verschuiven naar het halen van de norm op studiesucces en niet op het passend begeleiden van de student naar het behalen van het diploma.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht