Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB voor studiesucces mbo

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 14 januari 2022

Vraag3

Wat vindt u van het voornemen om voor entreeopleidingen, niet-bekostigde opleidingen en maatwerksituaties* een andere wettelijke route tot zeer zwak te creëren en voor die opleidingen dan ook de huidige werkwijze van de inspectie te behouden?
(* opleidingen met bijvoorbeeld minder dan 12 studenten, waardoor studiesucces niet volgen de gangbare methoden bepaald kan worden.)
Als NBI zijn wij sterk voor het handhaven van de huidige werkwijze en indicatoren. Deze werkwijze heeft tot op heden bewezen werkbaar, relevant en representatief te zijn. Er is voor ons geen enkele aanleiding of noodzaak om hierin wijzigingen aan te brengen. De huidige werkwijze sluit naadloos aan op het uitgangspunt van het toezicht: toezicht op maat rekening houdend met de kenmerken.
De diversiteit binnen NBI’s is dusdanig groot. De huidige werkwijze sluit daar zo ver als mogelijk op aan zoals:
• Een 4-jaarlijks bepaalde norm bij overwegend 23- studenten
• Een minimale omvang van opleidingen om een oordeel te kunnen geven o.b.v. van waarnemingen
• Een 4-jaarlijks bepaalde benchmark bij overwegend 23+ studenten
• Indicatoren op basis van cohortrendement
• Oordeel en waardering o.b.v. (combinatie) van standaarden
De huidige werkwijze biedt voldoende kaders en ruimte voor waardeoordelen. De populatie van NBI’s is niet in een absolute vorm te definiëren die beter is dan de huidige werkwijze. Een eventuele aanpassing is wenselijk in het kader van maatwerk o.b.v. onderbouwing van de (al dan niet) gerealiseerde indicatoren. Denk hierbij aan tijdelijke onderbreking leerroute o.b.v. gegronde redenen: zwangerschap, gezondheid (burn-out o.i.d.), mantelzorgtaken, arbeidsomstandigheden voor werkenden (carrièrekans of werkgever belang), etc. Ook hiervoor geldt dat dit niet te categoriseren is aangezien de diversiteit enorm is.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht