Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB voor studiesucces mbo

Reactie

Naam NRTO (M. Horikx)
Plaats Utrecht
Datum 14 januari 2022

Vraag3

Wat vindt u van het voornemen om voor entreeopleidingen, niet-bekostigde opleidingen en maatwerksituaties* een andere wettelijke route tot zeer zwak te creëren en voor die opleidingen dan ook de huidige werkwijze van de inspectie te behouden?
(* opleidingen met bijvoorbeeld minder dan 12 studenten, waardoor studiesucces niet volgen de gangbare methoden bepaald kan worden.)
NRTO (branche-organisatie van niet-bekostigde opleiders) is het eens met het voornemen om het oordeel ‘zeer zwak’ te baseren op de huidige werkwijze en indicatoren van de inspectie, in het Onderzoekskader 2021. Dat is passend en willen we handhaven.

Door het op een andere wijze in te richten, zou het heel moeilijk worden om tot een oordeel te komen waarmee recht gedaan wordt aan de diversiteit in het niet-bekostigde veld: verschillende leeftijdsgroepen, verschillende typen studenten, verschillende leerwegen, verschillende leervormen. Eén norm opleggen aan al deze groepen is niet wenselijk en maakt dat niet-bekostigde instellingen gedwongen worden te focussen op het behalen van een voorgeschreven studierendement, terwijl de studiedoelen van de studenten leidend zouden moeten zijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht